آلبوم تصاویر منتخب

آخرین روز نوشته ها

تصمیم گرفتم کسب و کاری راه اندازی کنم.

به این رسیدم که بکارگیری مهارت های مدیریتی و مدیریت فرایند کسب و کار، در کسب و کاری که خودم راه اندازی کنم، بسیار بهتر است. زمینی است که می توانم کاملا محصولم را مدیریت کنم. دامنه آن در اختیار است و نفوذ بالاتری برای بهبود وجود دارد. تا که قبول افتد و که در […]

یاد هستی برای محمد رضا شجریان

#یاد هست ی برای استاد محمد رضا شجریان

نامش با نام ایران گره خورده است. برای من همیشه باعث آرامش بوده است. در دوران نوجوانی با آلبوم های نوا و بیدادش آرامش می گرفتم. مشهدی بودنش اعتماد به نفسم را تقویت می کند. برای شجریان شدن راه سختی پیموده است. مثالی کامل از آدمی حرفه ای است. عشق و معنی را با زبان آواز و […]

هنر شفاف اندیشیدن

داستانی دیگر بر ۹۹ داستان هنر شفاف اندیشیدن

عنوان کتاب خیلی جذابه. “هنر شفاف اندیشیدن“. خریدم و در حال خوندن هستم. قبلا مطالبی در خصوص شاخت (Cognition) و خطاهای شناختی در متمم خونده بودم و تصورم این هست که نکات و داستان های ۹۹ گانه کتاب هنر شفاف اندیشیدن می تونه در عدم تکرار خطاهای شناختی خیلی مفید باشه. هنوز به پایان کتاب […]