آلبوم تصاویر منتخب

آخرین روز نوشته ها

یاد هستی برای محمد رضا شجریان

#یاد هست ی برای استاد محمد رضا شجریان

نامش با نام ایران گره خورده است. برای من همیشه باعث آرامش بوده است. در دوران نوجوانی با آلبوم های نوا و بیدادش آرامش می گرفتم. مشهدی بودنش اعتماد به نفسم را تقویت می کند. برای شجریان شدن راه سختی پیموده است. مثالی کامل از آدمی حرفه ای است. عشق و معنی را با زبان آواز و […]

هنر شفاف اندیشیدن

داستانی دیگر بر ۹۹ داستان هنر شفاف اندیشیدن

عنوان کتاب خیلی جذابه. “هنر شفاف اندیشیدن“. خریدم و در حال خوندن هستم. قبلا مطالبی در خصوص شاخت (Cognition) و خطاهای شناختی در متمم خونده بودم و تصورم این هست که نکات و داستان های ۹۹ گانه کتاب هنر شفاف اندیشیدن می تونه در عدم تکرار خطاهای شناختی خیلی مفید باشه. هنوز به پایان کتاب […]

مهارت های مدیریتی در زندگی شخصی

پیوند دادن مهارت های مدیریتی و مهارت های زندگی

امروزه نمی توان بین زندگی فردی و شخصی و زندگی سازمانی تمایز زیادی قائل شد. فردی که در زندگی شخصی خود، مهارت ها و عادت های خوبی را به اجرا در می آورد به احتمال زیاد آن مهارت ها را در زندگی سازمانی هم اجرا خواهد کرد. پس اگر بخواهیم کارمند، کارشناس و مدیر اثربخشی […]