جایزه تعالی حمل و نقل ریلی

کسب بالاترین امتیاز جشنواره تعالی حمل و نقل ریلی توسط اداره کل راه آهن خراسان

جایزه تعالی حمل و نقل ریلی

به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، براساس ارزیابی جایزه تعالی حمل و نقل ریلی راه آهن ج.ا.ا و طی مراحل مختلف ارزیابی جامع شرکت کنندگان که توسط ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی کشور در دومین جشنواره تعالی حمل و نقل ریلی در روز اول اسفند ماه سال ۹۴ صورت گرفت، اداره کل راه آهن خراسان ضمن ارتقاء سطح امتیاز ، بالاترین امتیاز را در بین ادارات کل راه آهن کشور و کلیه شرکتهای باری و مسافری حمل و نقل ریلی کسب نموده و موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه سه ستاره گردید.

من افتخار مشاوره در تدوین اظهارنامه این اداره را داشتم و بسیار مسرورم که سازمان های خدمات عمومی وارد فضای تعالی شده اند.