درباره نویسنده

سید مصطفی جاویدحسینی

متخصص مدیریت فرایند کسب و کار

سید مصطفی جاویدحسینی

فعالیت ها و مسئولیت های جاری

– رئیس هیئت مدیره شرکت مدیران فرایند پارس (سهامی خاص)
– مدیر سیستم ها و روش ها در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)
– ارزیاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
– مدرس دوره های آموزشی مدیریت فرایند کسب و کار

سوابق اجرایی

– ۴ دوره همکاری با موسسه مطالعات بهره وری ایران بعنوان ارزیاب
– مدیر برنامه ریزی تولید در شرکت نیان الکترونیک
– معاون اجرایی در شرکت گل نقش توس ( از شرکت های گروه چینی  مقصود)
– مسئول تضمین کیفیت در شرکت تولیدی و صنعتی بهران فیلتر
– کارشناس ظرفیت سنجی و زمانسنجی در شرکت مشاوره مهندسی  پیام آور بهبود

خدمات قابل ارائه

– مشاوره ، آموزش ، طراحی و استقرار فرایندهای کسب و کار  (BPM)
– مشاوره ، آموزش ، طراحی و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی (EFQM)
– مشاوره ، آموزش ، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001&ISO/TS 16946)
– مشاوره ، آموزش ، طراحی و پیاده سازی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 180001)
– مشاوره ، آموزش ، طراحی و پیاده سازی مدیریت زیست محیطی (ISO14001)
– امکانسنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی

پروژه ها و میزان پیشرفت

تهیه برنامه درسی دوره جامع مدیریت فرایندهای کسب و کار (هم اکنون) (۲۰%)
ترجمه کتاب Fundamentals of Business Process Management (هم اکنون) (۲۰%)
دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۹۵) (۱۰۰%)
طراحی و استقرار سامانه جامع اطلاعات سازمان در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سال ۹۵) (۱۰۰%)
مشاور اداره کل راه آهن خراسان در تدوین اظهارنامه جایزه تعالی حمل و نقل ریلی (سال ۹۴) ( %۱۰۰)
احصاء فرایندها در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سال ۹۴) (۱۰۰%)
تحلیل "سیستم مدیریت هزینه های کیفیت" در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (سال ۹۴) (۱۰۰%)
طراحی ، مستندسازی و استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS) در شرکت گل نقش توس (سال ۸۸) (%۱۰۰)
طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO TS 16946 در شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر (سال ۸۷) (۱۰۰%)
طراحی ، استقرار و ممیزی نظام آراستگی محیط کار در شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر (سال ۸۵) (۱۰۰%)
طراحی و استقرار سامانه مدیریت مستندات ISO 9001 در شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر (سال ۸۶) (۱۰۰%)
زمانسنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید در شرکت یک و یک (دشت مرغاب) (سال۸۴) (۱۰۰%)
استقرار دفتر کنترل پروژه در پروژه سد چاه نیمه ۴ زابل در موسسه نصر (سال ۸۴ ) (۱۰۰%)
زمانسنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید در شرکت ممتاز رضوی (سال۸۴) (۱۰۰%)
زمانسنجی و ظرفیت سنجی خطوط تولید در شرکت فراورده های غذایی رضوی (سال۸۴) (۱۰۰%)
به دوستاتون بگین