نظام های مدیریتی خوب یا بد

سیستم ها و استانداردهای مدیریتی خوب یا بد

نظام های مدیریتی خوب یا بد

 

 

 

 

 

 

 

 

حدود ۱۵ سال بصورت مستقیم و غیر مستقیم در طراحی و استقرار سیستم ها و استانداردهای مدیریتی مشارکت داشته ام و دارم.
استانداردهایی همچون ISO 9001 (نظام مدیریت کیفیت) ، ISO 14001 (نظام مدیریت زیست محیطی) و ….
نقدها و نظراتی که در خصوص میزان اثربخشی این نظام ها وجود دارد عمدتا در دو سر یک طیف هستند .
عده ای آنها را همچون کتاب مقدس در پیش رو می گیرند و اجرای آنها در سازمان ها را اجتناب ناپذیر می دانند و عدم وجود آنها را فاجعه می دانند و چندان اشاره ای به کیفیت اجرای آنها ندارند .
عده ای دیگر کلا تیشه به ریشه این نظام ها می زنند و می گویند که چیزی جز مستندسازی های حجیم و برگه های گواهینامه نیست و بعد از اخذ گواهینامه تبدیل به زونکن هایی در قفسه ها می شوند و تعدادی لوگوی استاندارد روی محصول و سربرگ های شرکت .
اما واقعیت چیست ؟
به شخصه طی این ۱۵ سال در ۱۱ سازمان حضور داشته ام و میزان اثربخشی این نظام ها را بررسی کرده ام .
به این نتیجه رسیده ام که موارد ذیل در میزان اثربخشی این نظام ها دخیل بوده اند :
– میزان تعهد عملی مدیر ارشد سازمان به آن نظام مدیریتی
در واقع آن سازمانی که مدیر ارشد ، نظام مدیریتی را خوب درک کرده بود و هدفش از استقرار آن نظام افزایش کیفیت ، ایمنی و …. بود ، دیده می شد که آن نظام بسیار اثربخش اجرا می شد و بدون آن نظام ها ، تصور بقاء برای آن سازمان بسیار سخت می نمود .
– میزان اثربخشی یک نظام مدیریتی در بخش ها و مدیریت های مختلف یک سازمان به یک اندازه نیست و مشاهده می شود بخش هایی که متولیان آنها درک واقعی از آن نظام دارند ، در اجرای آن نیز اثربخش تر بوده اند .

لذا من در بکارگیری نظام های مدیریتی مثالی در ذهن دارم و آن همچون خرید ابزاری جدید مثل موبایل هوشمند است . برخی آن را برای ارتقاء ظاهرشان میخواهند و برخی آن را برای ارتقاء عملکرد شخصی و رشد خود بخوبی بکار می گیرند .
حال با توجه به این مثال به نظر شما تعداد و درصد کدام گروه در ایران بیشتر است ؟