درس آموخته ای از فیلم رخ دیوانه در تدوین و اجرای راهبردها و برنامه های سازمانی

یک یادگیری برای تدوین و اجرای برنامه ها

پس از مدت ها شاهد اثری قوی در سینمای ایران بودم . فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و تهیه کنندگی بیتا منصوری . اثری که با دیدن آن بخوبی می توان برنامه ریزی دقیق و با جزئیات کامل را دید .

نکته ای که با دیدن پشت صحنه های فیلم به ذهن من خطور کرد ، ارتباط بین یک اثر قوی و مشارکت دادن تمامی ایفا کنندگان نقش ها در تولید اثر بود .
در پشت صحنه فیلم شما می بینید آقای داوودی زمان بسیار زیادی را برای جلسات فیلم نامه خوانی صرف می کند و فضا را برای بازیگران بگونه ای مهیا می کند که آنها حس و نظرشان را در مورد فیلم نامه براحتی با او در میان می گذارند و بهبود هایی صورت می گیرد و به عبارتی ایفا کنندگان نقش بخوبی در برنامه ریزی تولید اثر مشارکت فعال دارند و اینگونه مورد احترام قرار می گیرند .

در زمان فیلم برداری و ایفاء نقش نیز به دفعات می بینید بازیگران به راحتی نظراتشان را به کارگردان انتقال می دهند و تعاملی سازنده شکل می گیرد که اگر این فصای کاری در زمان اجرای برنامه های سازمانی شکل گیرد ، می تواند احتمال موفقیت برنامه ها را افزایش دهد .

در الگوی تعالی سازمانی (می توانید از این لینک دانلود کنید ) در معیار ۱ (رهبری) و نکات راهنمای زیر معیار ۱-د میخوانیم :

  • رهبران با کارکنان ارتباط دوسویه داشته ، در دسترس آنها بوده ، به دقت به سخنان شان گوش سپرده و پاسخگوی آنها هستند

و در معیار ۲ ( استراتژی) و زیر معیار ۲-د :

  • استراتژی ها و خط مشی های پشتیبان آنها ، با ذی نفعان در میان گذاشته شده و اجرا و پایش می شود .

و در زیر معیار ۵-الف (طراحی و توسعه محصولات و خدمات ) :

  • سازمانهای متعالی نوآوری کرده  و در موارد مقتضی کارکنان ، مشتریان و سایر ذی نفعان را به طور فعال در توسعه محصولات ، خدمات و تجربه های جدید و نوآورانه مشارکت می دهند .