آلبوم تصاویر منتخب

آخرین روز نوشته ها

مدیریت دانش سازمانی

تحقیقی در مورد پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های پتروشیمی رازی و زیمنس

دارایی های سازمانی به ۲ گروه دارایی های ملموس و غیر ملموس دسته بندی می شوند و دانش سازمانی یکی از مهمترین دارایی های غیر ملموس است و در اقتصادهای امروزی ، مدیریت آن نقش بسزایی در ثروت آفرینی بنگاه های اقتصادی دارد . در قالب درس مدیریت دانش در دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات […]

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

  چرا مدیریت دانش شخصی ؟   ۲ انگیزه  برای مدیریت دانش شخصی متصورم : ۱- دانش شخصی از جمله سرمایه های فکری است که می توان با بکارگیری آن ، ثروت مادی تولید کرد . ۲- آقای استفان کاوی در کتاب “هفت عادت مرمان موثر” دو دایره برای هر فرد تعریف می کند . دایره […]

مدسازی با IDEF3

مدلسازی فرایندهای سازمانی با تکنیک IDEF3

در مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب یکی از سوال ها استفاده از ابزار مناسب است . IDEF3 یکی از تکنیک های مدلسازی فرایند از خانواده IDEF با دو رویکرد فرایند – محور  و شیء – محور نمادها ، تعاریف و امکانات خاص خود را در اختیار متخصصان […]

به دوستاتون بگین